Open Brief aan Drs. W.J. Deetman

(20 maart 2010: Na de overhandiging van het eerste exemplaar van Pater Noster aan Khadija Arib vroeg zij aan mijn vriendin Renata of ik er hiermee echt een punt achter kon zetten. Renata hoopte van wel. Met onderstaande open brief ging ik echter een dag later al ‘in de fout’. Ook nu weer, na de in mijn ogen schandelijke brief van de paus jeuken mijn vingers. Hoe durft iemand die als prefect van de Congregatie van de geloofsleer in 2001 een brief rondstuurt waarin hij precies vertelt hoe misbruik in de doofpot gestopt moet worden, nu ineens zijn onderdanen de schuld te geven? Dit is de omgekeerde wereld. Paus Benedictus XVI (Joseph Ratzinger) is één van de hoofdschuldigen in dit misbruikdrama. Doordat hij de bisschoppen, geestelijken en gelovingen op straffe van excommunicatie verbood over misbruik naar buiten te treden heeft hij ervoor gezorgd dat het misbruik nog negen jaar door kon gaan en veel schuldigen zich nu kunnen beroepen op verjaring)

Geachte heer Deetman,

“U moet mij niet hebben,” was uw eerste reactie toen de bisschoppen en de KNR u vroegen een voorstel te doen voor onderzoek naar het seksueel misbruik van minderjarigen door RK geestelijken. Ik onderschreef die mening toen ook maar nu u heeft laten weten dat alleen al het samenstellen van een onderzoekscommissie zes tot acht weken gaat duren, ben ik het nog veel meer met u eens. Je kunt de vele honderden slachtoffers van deze misbruikaardbeving geen zes tot acht weken aan hun lot overlaten.

Er moet meteen actie ondernomen worden. Nederland barst van de hulpverleners, ook op het gebied van misbruik. Wat er nu onmiddellijk moet komen is een onafhankelijk Steunpunt voor Misbruik.

Een plaats waar slachtoffers die dat willen met hun verhaal heen kunnen.

Een plaats waar slachtoffers die dat willen psychische hulp kunnen krijgen.

Een plaats waar slachtoffers die dat willen de eerste juridische bijstand kunnen krijgen.

Een plaats waar slachtoffers die dat willen de confrontatie aan kunnen gaan met hun misbruiker.

Een plaats waar slachtoffers zich veilig voelen.

Om slachtoffers die nog niet “uit de kast” zijn durven komen te helpen dat wel te doen kan het Steunpunt elke week een lijst publiceren met internaten waarvan meldingen zijn binnengekomen. Het weten dat je niet de enige bent geweest op jouw school kan je helpen die stap te nemen.

Een onderzoek “met historisch karakter” zoals u dat noemt kan later. Er zijn straks universiteiten en aanstaande promovendi genoeg die dat graag zullen willen doen. Die kunnen dan ook meteen onderzoeken hoe het mogelijk is geweest dat de Nederlandse regering heeft toegestaan dat er binnen de staat een organisatie bestond die zijn eigen wetten en eigen rechtspraak kon uitoefenen en seksuele misbruikmisdadigers aan vervolging door Justitie kon onttrekken.

Ik wil u hierbij vragen de opdracht terug te geven aan de bisschoppen en de KNR zodat de weg vrij is voor de Tweede Kamer om op korte termijn zo’n Steunpunt voor Misbruik in het leven te roepen en er hulp geboden kan worden aan de slachtoffers.

José Hennekam

Schrijver van Pater Noster

pater-noster_3d.jpg

Dit bericht is geplaatst in Misbruik met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

10 reacties op Open Brief aan Drs. W.J. Deetman

 1. Ria Schraverus schreef:

  Zo, dat is handelen!
  Ria

 2. Lex schreef:

  Vóór 1945 was er de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). Daarna de Katholieke Volkspartij (KVP). Die werd in 1980 Christen Democratisch Appèl (CDA). En al die katholieke politici van deze partijen hielden de RK Kerk, kloosters en Katholieke Internaten de hand boven het hoofd. Tot op de dag van vandaag.

 3. Karin schreef:

  geweldig gedaan, prima brief!

 4. Fred schreef:

  Waar stuur je die brief naar toe, behalve naar Deetman zelf? Dagbladen, Politieke partijen? Hier ter plaatse zal ik er gebruik van maken. Succes.
  vr groet
  Fred

 5. Martin schreef:

  Een keurige brief, zonder veel blabla maar exact to the point!!!
  Vooral de derde alinea is geweldig.

  Gr.

  Martin en Marijke

 6. Elvin schreef:

  Ik ben zelf werkzaam in de psychosociale hulpverlening en kan vanuit de praktijk bevestigen dat het (1) lastig is voor slachtoffers om het misbruik bespreekbaar te maken en (2) een ondersteuning kan zijn voor het zoeken naar hulp wanneer ervaren wordt dat ze niet de enigen zijn. Een historisch onderzoek is natuurlijk wel interessant, echter daar gaat de levenskwaliteit van de beschadigden niet op vooruit. Integendeel, wanneer de nadruk op “het onderzoek” ligt, zullen velen het gevoel hebben dat aan hun leed voorbij gegaan wordt. En terecht! Met andere woorden: allereerst zal op individueel niveau passende hulpverlening geboden moeten worden. Een steunpunt kan mensen, die de behoefte hebben, helpen om gebruik te maken van de hulpverlening.

 7. Mark Klabbers schreef:

  Ik sluit me hier geheel bij je aan, José.

  Er is moed voor nodig om uit de kast te komen en er voor uit te komen wat je drijft.
  Misschien is het wel net zo moeilijk voor een politicus, beleidsman om recht vanuit het hart te reageren en te doen wat je voelt dat je moet doen.
  Mensen die leven vanuit een God-standpunt en dus de Heer aanvaarden als de ultieme autoriteit, zouden, volgens mij, voorbeeld moeten zijn in non-conformisme en handelen zoals Jezus. Jezus was een man zonder compromis en hij was niet te corrumperen.

  Als de heer Deetman Jezus als inspiratiebron heeft waar ik vanuit ga en hij weet dat Jezus zei toen een farizeeër hem aan sprak op de regel handen wassen voor het eten: “Jullie Farizeeërs wassen alleen de buitenkant. Maar van binnen zijn jullie nog vuil, vol hebzucht en boosaardigheid. Dwazen! Heeft God niet de buiten- en de binnenkant gemaakt?………. De mensen komen voorbij zonder te weten dat u vol bederf zit”. ( Lukas 11 vers 39 tot 44 / vertaling Het Boek).

  Ik daag dhr. Deetman uit een besluit te nemen dat moed vraagt, n.l. de opdracht terug te geven. Het is van een ongekende grofheid en ijdelheid van de RK kerk, überhaupt iemand te vragen. Dit gaat boven de autoriteit van de kerk uit. Dit moet een rechtsgang krijgen die gestoeld is op democratie.

  Ik heb persoonlijk meegemaakt hoe de kerk omgegaan is met mijn moed om hen te benaderen ( Jezuïeten-orde / Den Haag) tien jaar geleden.

  Nu op dit moment, is er een maatschappelijk draagvlak voor erkenning. Zo kunnen zij die zich te zeer geschaamd hebben, die zichzelf hebben ontkend en alles hebben verdrongen, uit de kast komen. Ik spoor iedereen aan dit te doen.
  Heb je het gevoel dat het niets meer uitmaakt, denk dan aan je kinderen, je partner, je kleinkinderen. Misbruik gaat verder door de generaties heen, als jij het niet stopt voor jezelf.
  Zoek dus hulp en Nederland, trek je conclusies na grondig onderzoek, zodat het kwaad bij de wortel wordt uitgerukt.

 8. Simon schreef:

  Maar waarom moet Deetman eerst zijn opdracht terug geven ? Maak je je hierbij niet te afhankelijk van zijn denken en handelen? Het is mij overigens op dit moment onbekend welke vraag hij exact van de kerk heeft gehad maar ik denk dat een steunpunt of meldpunt sowieso los van de kerk moet staan wil het kans van slagen hebben. En dus ook los van Deetman. Misschien steunt hij je idee wel en gaat toch door met zijn opdracht. De Tweede Kamer kan zo snel mogelijk met dat initiatief komen. Misschien moet daartoe een petitie en verzoek opgesteld aan de 2e kamer. Als die ergens op het Internet geplaatst wordt en daar wat kranten aandacht aan besteden en op doorlinken dan denk ik dat je zo een breed gesteund verzoek hebt. En vergeet niet Deetman te laten tekenen maar daarnaast zou die openbare steun gevraagd kunnen worden van een veel bredere groep mensen die invloed hebben in de maatschappij (denk aan psychiaters, politici, schrijvers, kunstenaars) en uiteraard van de slachtoffers die dat al dan niet in het openbaar willen doen. En van katholieken niet te vergeten. Kortom, vraag iedereen het verzoek te tekenen en te steunen. Als ik er iets aan kan doen dan help ik graag.

 9. Pascale schreef:

  Geheel mee eens. Toen ik op de middelbare school zat had ik een leraar die broeder was. Deze man was een ‘engerd’. Niet alleen ik maar ook vriendinnen en vrouwelijke klasgenoten vonden het een griezel. Thuis erover klagen hielp niet: mijn moeder zei dat het onmogelijk was, hij was immers ‘een man van god’.
  Als ik les van hem kreeg deed ik mijn schipperstrui met rits dus gedecideerd dicht. Soms, als ik niet snel genoeg afstand had kunnen scheppen, zag hij zijn kans schoon en sloeg een arm om me heen. Een lange arm waarvan de hand losjes, o zo toevallig, op een borst terechtkwam. Vreselijk. Toen ik door wilde naar het gymnasium en bleek dat hij de rector ervan zou worden haakte ik af, mijn mooie cijfers ten spijt. Ik hoop dat iedereen zal begrijpen dat dit soort misbruik van macht en gezagsposities een enorme impact kan hebben.

 10. Simon schreef:

  Uit dit geluidsfragment (zie http://bit.ly/9ZeGsv ) maak ik overigens op dat de RK kerk in Nederland helemaal niet van plan is het onderzoek onafhankelijk en extern te laten uitvoeren. Bisschop de Korte wil alle klachten die via Hulp en Recht binnenkomen doorgeleiden naar de bisdommen. De meesten zullen dan genoeg hebben aan een gesprek en misschien moeten enkele zware zaken nader onderzocht, zo zegt hij in dit radio interview. Het onderzoek van Deetman plaatst hij in een kader van historici en sociologen waar de slachtoffers niks mee opschieten. Een rookgordijn dus. Ik ben heel benieuwd of Deetman zich hiervoor laat gebruiken of toch met een geheel ander idee naar voren komt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *